160 KURS – KONGSBERG BRANN OG REDNING UTRYKNINGSSKOLE

Arrangør av utrykningskurs siden 2005

Kongsberg Brann og redning har vært arrangør av utrykningskurs siden 2005, og har i denne tiden utdannet brann- og ambulansepersonell primært fra eget nærområde.
Ettersom den nye utrykningsforskriften ser ut til å redusere antall arrangører, velger vi nå å utvide tilbudet og vårt virksomhetsområde.

Vi har idag 3 godkjente utrykningsinstruktører, alle med solid bakgrunn både fra brann- og redningstjenesten og fra ambulansetjenesten. Vi kjenner derfor tjenestene godt, og har stort fokus på at våre elever skal utvikle en kjørestil som er i samsvar med tjenesten de skal utføre.

Bilder