Utrykningskurs 160

Målgruppe: ansatte i brann- og redningstjeneste, ambulansetjeneste, Frivillige organisasjoner som driver ambulansetjeneste, samt personell som er under utdannelse til disse yrkene.

Varighet: ca. 14 dager


Kongsberg Brann- og Redningstjeneste tilbyr utrykningskurs – kode 160 til nye mannskaper innen ambulansetjenesten og innen brann- og redningstjenesten. Alle våre instruktører har selv lang fartstid som utrykningssjåfører fra begge disse utrykningsetatene og legger derfor
stor vekt på at elevene skal utvikle en kjørestil som samsvarer med den tjenesten de skal utføre på sin arbeidsplass og med tanke på de begrensninger som tunge kjøretøy og pasienthåndtering gir under transport.

Kurset er tilpasset den nye Utrykningsforskriften av 1. juli 2009.

Krav til elev:

  • Du må ha fyllt 20 år innen opplæringen starter
  • Du må ha hatt førerkort klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • Du må dokumentere tilhørighet til en etat, tjeneste eller frivillig organisasjon hvor det er behov for utrykningssertifikat. Dersom du er under utdannelse til slik tjeneste, må du istedet levere dokumentasjon på dette
  • Dersom du ikke allerede har førerkort klasse D eller D1 (buss eller minibuss), må du oppsøke fastlegen din og få en helseattest for klasse D. (NA202)

Gjennomføres før kursstart.

  • Anskaff legeattest for klasse D for bruk til søknad om kompetansebevis kode 160 – utrykning. Blankett NA 0202. Elever uten helseattest avvises.
  • Lever skjema “SØKNAD OM FØRERKORT” ilag med helseattest (NA202) hos din lokale trafikkstasjon 14 dager før kursstart. Du kan også søke om kompetansebeviset elektronisk til vegvesenet på linken www.vegvesen.no/dinside/, men legeattesten må fysisk leveres ved din lokale trafikkstasjon.
  • Les igjennom dokumentene som ligger på https://160kurs.no/?page_id=28 (Brukernavn og passord tilsendes pr SMS)
  • Ingen kursarrangør kan arrangere utrykningskurs for elever uten tilknytning til nødetat. Av den grunn avviser vi elever som møter til kurs, uten å ha med bekreftelse på at de er tilknyttet en nødetat eller er under utdanning til slik tjeneste.

Ta med denne bekreftelsen til første kursdag !